Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - - - - -   -
10:00 Yoga
10:00
11:00
- Yoga
10:00
11:00
- - - -
11:00 Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- -
12:00 - - - - - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - - - - - - -
17:00 - Aerial Yoga / Hoops kids
17:00
18:00
- - Aerial Yoga / Hoops kids
17:30
18:30
- -
18:00 TRX
18:00
19:00
Ορθοσωμική
18:00
19:00

Total Body
18:00
19:00

Ορθοσωμική
18:00
19:00
Pilates
18:30
19:30
- -
19:00 Pilates
19:30
20:30

Yoga
19:00
20:00

Pilates
19:30
20:30
Yoga
19:00
20:00
- - -
20:00 - Functional Training
20:00
21:00
- Functional Training
20:00
21:00
- - -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -