Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 Pilates
09:00
10:00
- - Pilates
09:00
10:00
Pilates
09:00
10:00
  -
10:00 - - Ορθοσωμική
10:00
11:00
- - - -
11:00 Zumba
11:00
12:00
- Zumba
11:00
12:00
- - - -
12:00 - - - - - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - - - - - - -
17:00 Aerial Yoga / Hoop Kids
17:00
18:00
- - - Aerial Yoga / Ηοοp Kids
17:00
18:00
- -
18:00 TRX
18:00
19:00
Κυκλική Προπόνηση
18:00
19:00

Total Body
18:00
19:00

Κυκλική Προπόνηση
18:00
19:00
- - -
19:00 Zumba Kids
19:00
20:00

Yoga
19:00
20:00

Zumba Kids
19:00
20:00
Yoga
19:00
20:00
- - -
20:00 Pilates
20:00
21:00
Zumba
20:30
21:30
Pilates
20:00
21:00
Zumba
20:30
21:30
- - -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -