Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30 Pilates
09:30
10:30
- - Pilates
09:30
10:30
Pilates
09:30
10:30
  -
10:30 - - - - - - -
11:00 - - - - - - -
12:00 - - - - - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - - - - - - -
17:00 Pilates
17:00
18:00
Aerial Yoga / Ηοοp Kids
17:30
18:30
Pilates
17:00
18:00
Aerial Yoga / Ηοοp Kids
17:30
18:30
- - -
18:00 TRX
18:00
19:00
-

Hiit
18:00
19:00

Κυκλική Προπόνηση
18:00
19:00
- - -
19:00 -

-

- - - - -
20:00 - - - - - - -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -