Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - - - - -   -
10:00 - - - - - - -
11:00 Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- -
12:00 - - - - - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - - - - - - -
17:00 Aerial Yoga Kids
17:00
18:00
- - - Aerial Yoga Kids
17:00
18:00
- -
18:00 TRX
18:00
19:00
Aerial Yoga Kids
18:00
19:00

Total Body
18:00
19:00

Aerial Yoga Kids
18:00
19:00
- - -
19:00 -

Functional Training
19:00
20:00

- TRX
19:00
20:00
- - -
20:00 Pilates
20:00
21:00
Yoga
20:00
21:00
Pilates
20:00
21:00
Yoga
20:00
21:00
- - -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -