Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - Kangoo
09:00

10:00
- Kangoo
09:00

10:00
-   -
09:15 Pilates
09:15
10:00
- Pilates
09:15
10:00
- Pilates
09:15
10:00
   
10:00 Pilates
10:00
11:00
- Pilates
10:00
11:00
- Pilates
10:00
11:00
- -
11:00 - - New TRX + Bosu
11:00
12:00
- - - -
12:00 - - Group Pilates Equipment
12:00
13:00
- Group Pilates Equipment
12:00
13:00
- -
12:30  -

Group Pilates
Spire Corrector New
12:30
13:30

 -        
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
14:30 Group Pilates Equipment
14:30
15:30
  Group Pilates Equipment
14:30
15:30
       
15:00 - - - - - - -
16:45 - - - TRX
Full body Circuit
16:45
17:45
- - -
17:00

-

Kangoo Kids
17:00
18:00

Aerial Kids
17:00
18:00

- -    
17:15

Παιδί και γυμναστική
Group Pilates Equipment

17:10
18:00

 -  -  - Παιδί και γυμναστική
Group Pilates Equipment

17:10
18:00
   
18:00 Pilates
18:00
19:00
Group Pilates Equipment
18:00
19:00

Pilates
18:00
19:00

Aerial Kids
18:00
19:00
Group Pilates Equipment
18:00
19:00
- -
19:00 Kangoo
Group Pilates Equipment
19:00
20:00

Group Pilates Equipment
19:00

20:00

Kangoo
Group Pilates Equipment
19:00

20:00
Group Pilates Equipment
19:00

20:00
Group Pilates
Spire Corrector New
19:00

20:00
- -
20:00

TRX
Group Pilates Equipment
20:00
21:00

- Group Pilates Equipment
New TRX + Bosu
20:00
21:00
Group Pilates Equipment
20:00

21:00
Group Pilates Equipment
20:00

21:00
- -
21:00 - - - - - -  -