Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - Kangoo
09:00

10:00
- Kangoo
09:00

10:00
-   -
10:00 Pilates
10:00
11:00
Kangoo
10:00

11:00
Pilates
10:00
11:00
Kangoo
10:00

11:00
Pilates
10:00
11:00
- -
11:00 - - - - - - -
12:00 Group Reformer
Pilates

12:00
13:00
- Group Reformer
Pilates

12:00
13:00
- - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - Aerial Hoop Kids(1)
15:00
16:00
- -
16:00 - - Aerial Hoop Kids(1)
16:00
17:00
- Aerial Kids(2)
16:00
17:00
- -
17:00

Aerial Junior
17:00
18:00

Aerial Kids(2)
17:00
18:00
Aerial Junior
17:00
18:00
- - - -
18:00 Pilates
18:00
19:00
Kangoo Kids
18:00
19:00

Pilates
18:00
19:00

Kangoo Kids
18:00
19:00
Kangoo
18:00
19:00
- -
19:00 Kangoo
19:00
20:00

Group Reformer
Pilates

19:00

20:00

Kangoo
19:00

20:00
Group Reformer
Pilates

19:00

20:00
- - -
20:00 Κυκλική Προπόνηση
20:00
21:00
- TRX
20:00

21:00
- - - -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -